Uitslag fotowedstrijd 2021

De leden van Fotogreoep Lumiere hebben weer deelgenomen aan de jaarlijkse fotowedstrijd.
Deze had voor het jaar 2021 het thema "beweging" en werd uitgeschreven door het wedstrijdcomité bestaande uit:
Rosanne en Mirjam.

Zoals gebruikelijk dienen de foto's te voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden welke op deze wesite werden bekend gemaakt.

De foto's werden in passe-partout eind december 2021 aangeleverd. Daarnaast werden de foto's ook digitaal toegezonden.
Gelet op de situatie met betrekking tot de voorwaarden omtrent Corona konden de leden uiteindelijk op woensdag 26 januari j.l. bij elkaar komen om de foto's digitaal op hety scherm te bewonderen.

Tevoren had het jurylid en tevens mentor van de fotogroep Rein van der Zee een behoorlijke uitdaging om de foto's te beoordelen.
Naast het beoordelen van de foto's werd hem gevraagd op gepaste wijze commentaar te leveren bij iedere foto.
Op deze wijze werd aldus iedere foto voorzien van criteria en met name veel tips.

Het viel Rein op dat het geleverde werk van "niveau" was, hij merkt op dat er een progressieve lijn zit in de getoonde foto's die ongeveer een jaar geleden werden getoond en de foto's die werden ingediend voor de wedstrijd.
Daarnaast viel het Rein op dat de ingeleverde foto's voor het thema "beweging" heel divers waren met betrekking tot het onderwerp.

Dienaangaand werden de ingeleverde foto's door Rein ingedeeld in vier categorieën; Vaktechnisch, Natuur, Kunst en Journalistiek.
Gelukkig had het wedstrijdcomité al gezorgd voor 4 prijzen en konden er vier prijswinnaars beloond worden voor zijn/haar inzending.

De prijzen gingen voor deze wedstrijd naar de volgende leden:
Peter Rochat voor zijn prachtige foto met de auto (categorie Vaktechnisch)
Mirjam van Steenis voor haar schitterende foto van het berkenbos (categorie Natuur)
Ria van de Berg voor de mooie light painting foto met het lijnenspel (categorie Kunst)
Peter Willemse voor de man in de rode jas voor het stoplicht met de rode auto (categorie Journalistiek)

Naast deze foto's waren er veel andere inzendingen die eveneens een pluim verdienen, de foto's waren stuk voor stuk "plaatjes" om te zien waaraan veel werk werd besteed. Eigenlijk zijn het allemaal foto's die een prijs verdienen, het was dan ook voor Rein erg lastig om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Er is uiteindelijk maar één woord voor de inzendingen van deze fotowedstrijd: "Chapeau".