Cursus 2020

In 2020 zal Fotogroep Lumière geen cursus verzorgen. Eind 2020 zal bepaald worden of er in 2021 weer een cursus van start zal gaan.
Geinteresseerden kunnen zich hiervoor bij het secretariaat aanmelden en ontvangen later bericht.